Skip to Content

Виставка Олега Грищенка в Я Галерея на Хорива

Дата: 
11/01/2012 - 06/02/2012

Всій нашій природі притаманний дуалізм. Він пронизує все буття, все наше життя ділиться на матеріальне і духовне, зовнішнє і внутрішнє, високе і низьке, натуралістичне й символічне, свідоме й підсвідоме, пряме й переносне.

Ці дві направляючі існують в кожній людині, в кожній особистості, подекуди сплітаючись між собою і майже утворюючи одне ціле, подекуди прямують паралельно вздовж життєвого шляху і, здається, можуть зійтись лише десь в далині. Та ніколи вони не існують окремо одна від одної.

Два - це проект, що поєднує в собі на перший погляд різні по суті напрями в творчості. З одного боку рефлексію на оточуючий природній світ, аналіз пейзажних ритмів, поступова їх трансформація до двох основних понять в сприйнятті навколишнього, висоти та ширини. На основі яких і вибудовується модульна сітка нашого сприйняття фізичного світу. З другого боку пошук внутрішнього змісту в собі за допомогою діалогу буденного предмету, перетвореного на знак, зведеного до абстрактного поняття, та духовного наповнення, що він в собі несе. Показ етапів дослідження його якостей та можливостей. Ці два рівноправні частини проекту займають повністю симетричні площі в експозиції, саме за рахунок балансування зовнішньої форми та внутрішнього наповнення ми може вибудовувати не однобоке бачення світу.


Олег Грищенко